Menu
Menu

Category Archives: Uncategorized

Walkers

walkers-001

“Nuoruuden Veteraanit”-kampanja on Aseman Lapset Ry:n ja Walkersin projekti vapaaehtoisten värväämiseksi nuorisotyöhön. Yhteistyöni Aseman Lapset Ry:n kanssa on kestänyt 15 vuotta pro bono-periaatteella.

“Veterans of The Youth”-campaign is targeted to recruit adult volunteers for youth work. Aseman Lapset Ry (Children of the Station Org.) and Walkers have been my pro bono-project for the last 15 years.

Continue reading ...

Echoes

echoes-I--007

Vuonna 2007 menin Vilnaan viettääkseni viikon kuvaten ja opiskellen Arno Rafael Minkkisen työpajassa. Helppo keikka ja lomaa – luulin. Viikosta tuli ympäripyöreiden kuvauspäivien kärsimys jossa löysin rumuuden. Naura vain – niin on oikein. Tämän kanssa eläminen ei ole yksinkertaista.

Menin varmuudeksi 2009 myös toiselle Minkkisen järjestämälle työpajalle jatkamaan samaa työtä. Tämä projekti on vielä kesken. Arrggh.

There was a time when I childlessly though that I would have a combination of business and pleasure by joining a photographic workshop. What a fool I was. Mr. Arno Rafael Minkkinen did a decent and accurate job by guiding me to do a research of the values of matter in the picture.

What a relief it turned out to be. To let Your self to do a search of different kind of matter of view and beaty. That might turn You a wreck if You are a focused in an advertisement work. A kind of a blessed wreck. To discover the ugliness amongst the beaty – and choose it subject for the project.

This is an open project at the time. Keep on tuned.

Continue reading ...

Unlinear Diary

pf-unlinear--148

Epälineaarinen päiväkirja.

Annat pirulle pikkusormen… Arkkitehtuurin, paikkojen ja valon tutkimiseen keskittynyt Echoes-sarja on osasyyllinen tähän maaniseen “katsomiseen”. Jo kolmatta vuotta olen koukussa etsimään lisää materiaalia Epälineaariseen päiväkirjaan. Epäpaikat, detaljit ja valo. Ensimmäinen näyttely oli Jyväskylässä galleria Ratamossa 7.2.-2.3.2013 ja seuraava Tampereella valokuvakeskus Nykyajan galleriassa TR1 Taidehalli, 17.8.-15.9.2013.

Unlinear Diary

There are no limits how crazy You can get when searching for the light, shapes and spaces in Your ordinary surroundings. I blame remotely the Echoes for this to happen. It´s also a blessing. I have had less dull time to spend, when travelling everyday paths, since my eye is studying the surroundings constantly. This project was first exhibited in Gallery Ratamo, Jyväskylä by the Centre of Creative Photography 7.2.-2.3.2013 and will be available for audience in Tampere, Gallery TR1 Taidehalli by Photographic Centre Nykyaika in August 17.8.-15.9.2013.

Continue reading ...